Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/85/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do wysokości 5 % od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-185 jako oficyna w zespole dworsko-ogrodowym, położonym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, w którym wyodrębniono do sprzedaży 4 lokale wraz z udziałemw gruncie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,45 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192