Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/100/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 172,28 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202