Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/101/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 354,41 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205