Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXXII/119/2017
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data30-06-2017
W sprawiew sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948; z. 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo.

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest proporcjonalna do ilości dni w danym miesiącu.

§ 3. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Miastkowo oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego  zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych:

Dochód osoby określony wg kryterium art.8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w %

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

100% i poniżej

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% do 150%

10

20

powyżej 150% do 200%

20

40

powyżej 200% do 250%

40

60

powyżej 250% do 300%

60

80

powyżej 300% do 350%

80

90

powyżej 350%

100%

100%

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, a kierownikiem Ośrodka Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:

1) wnoszenia opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce;

2) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zwłaszcza: długotrwała choroba, niepełnosprawność stwierdzona na podstawie udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do lekarza specjalisty, badania specjalistyczne w oparciu o przedstawione zaświadczenie lekarza specjalisty;

3) śmierci członka rodziny;

4) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

5) straty materialnej powstałej w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

6) gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 98,37 KB 18 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53

  Wyświetleń : 42

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo