Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/145/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza  się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo na 2018 rok zgodnie z załącznikami Nr  1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 348,89 KB 35

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 117