Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/144/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 170,51 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-04 07:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-04 07:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 133