Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 139/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego / Dz.U. Nr 71 , poz. 733 / Rada Gminy uchwala , co następuje :


§ 1

Uchwala się pięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 91,5 KB 68

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-04 08:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-04 08:33
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-03-04 08:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235