Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 142/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.
Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia / Dz.U. Nr 73, poz. 764 / Rada Gminy na prośbę Starosty uchwala, co następuje :

§1

Akceptuje zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny następujące działki:
1) z działki nr 650 powierzchnię 0.83 ha kl. VI, działkę nr 725 powierzchni 0.02 ha kl. VI położone na terenie wsi Drogoszewo stanowiące własność Chochowskiego Jana i Chochowskiej Krystyny zam. Łomża ul. Kazańska 10/3
2) z działki nr 750 powierzchnie 0.3054 ha kl. V i VI, z działki nr 53 powierzchnię 2.7527 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Miastkowo stanowiących własność Rainko Pawła i Rainko Lucyny zam. Miastkowo ul. Kacpra Wielocha 52
3) działkę nr 47 o powierzchni 1.80 ha kl. V i VI, z działki nr 141 powierzchnię 2.11 ha kl. V i VI, z działki nr 45 powierzchnie 0.98 ha kl. V i VI, z działki nr 5 powierzchnię 4. 34 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Tamowe z działki nr 110 powierzchnie 0.8581 ha kl. V i VI, z działki nr 1142 powierzchnię 0.6962 ha kl. V stanowiących własność Sadowskiego Zbigniewa zam. Miastkowo
4) działkę nr 121 o powierzchni 0.51 haki. VI położoną na terenie wsi Łubia-obręb Tarnowo stanowiącą własność Pana Peczyńskiego Pawła zam. Łubia
5) z działki nr 22 powierzchnie l. 70 ha kl. VI położoną na terenie wsi Łubia – obręb Tarnowo stanowiącą własność Pana Jakubiak Waldemara zam. Łubia
6) z działki nr 542 powierzchnię 0.71 ha kl. V i VI, działkę nr 559 o powierzchni 1.33 ha kl. V i stanowiące własność Pana Stepnowskiego Edmunda zam. Czartoria
7) działkę nr 181/2 o powierzchni 0.29 ha kl. V i VI, z działki nr 181/1 powierzchnię 0,30 ha kl. V i VI , z działki nr 178 powierzchnię 0.09 ha kl. V położonych na terenie wsi Nowosiedliny, z działki nr 230 powierzchnię l ha kl. VI położonej na terenie Rydzewo stanowiących własność Państwa Kamińskiej Marii i Kamińskiego Wiesława zam. Nowosiedliny
8) działkę nr 370 o powierzchni 0,31 ha kl. V i VI, działkę nr 625 o powierzchni 0,53 ha kl. VI, z działki nr 23 8 powierzchnię 1.60 ha kl. V i VI położone na terenie wsi Czartoria stanowiących własność Pana Czartoryjskiego Mirosława zam. Czartoria
9) z działki nr 111 powierzchnię 1.8153 ha kl. V i VI położonej na terenie wsi Miastkowo stanowiącej własność Pani Wojtkowskiej Zofii Marianny zam. Miastkowo ul. Kacpra Wielocha 33
10 ) z działki nr 108 powierzchnię 0.5795 kl. V i VI położonej na terenie wsi Miastkowo stanowiącej własność Pana Ciecierskiego Michała zam. Miastkowo ul. Kacpra Wielocha 33
11)działkę nr 243 o powierzchni 2.28 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Czartoria stanowiącą ul. Przykoszarowa 37/47 w własność Szymańskiego Mariusza zam. Łomża którego imieniu działają rodzice Irena i Kazimierz Szymańscy
12) z działki nr 24 powierzchnie 0.74 ha kl. VI, z działki nr 21 powierzchnię 2.71 ha kl. VI stanowiących własność Pana Rydelskiego Tadeusza zam. Tarnowo
13) z działki nr 79 powierzchnię 1.58 ha kl. .V i VI , działkę nr 682 o powierzchni 0.92 ha kl. Vi położone na terenie wsi Tarnowo stanowiące własność Państwa Wilimczyk Barbary i Wilimczyk Witolda zam. Tarnowo
14) z działki nr 19 powierzchnię 2.17 ha kl. VI położonej na terenie wsi Tarnowo stanowiącej własność Pana Jakubiak Kazimierza zam. Tarnowo
15) działkę nr 274 o powierzchni 2.74 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Nowosiedliny, działkę nr 84 o powierzchni 0.47 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Gałkówka stanowiącą własność Państwa Konopki Beaty Joanny zam. Ostrołęka ul. Koralowa 4 i Konopki Krzysztofa zam. Drogoszewo 57
16) z działki nr 53 powierzchnię l.56 ha kl. V, z działki nr 56/13 powierzchnię 0.92 ha kl. V i VI, działkę nr 82/4 o powierzchni 1.12 ha kl. V i VI położone na terenie wsi Korytki Leśne stanowiące współwłasność Pana Korytkowskiego Krzysztofa i Korytkowskiego Tadeusza zam. Korytki Leśne
17) z działki nr 56/8 powierzchnię 0.22 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Korytki Leśne stanowiącą własność Pani Kościańskiej Barbary zam. Ostrołęka ul. Lazurowa 4 18) z działki nr 530 powierzchnie 1.03 ha kl. V i VI stanowiącej własność Państwa Dulewicz Bogdana i Dulewicz Lucyny zam. Drogoszewo
19) z działki nr 132 powierzchnię 1.30 ha kl. VI, z działki nr 77 powierzchnię 1.16 kl. V i VI położonych na terenie wsi Tarnowo stanowiących własność Pana Dudziec Zbigniewa zam. Tarnowo

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-11 12:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-11 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 285