Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 19 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
I/1/02wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo18-11-2002
I/2/02wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo18-11-2002
I/3/02powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo18-11-2002
I/4/02powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo18-11-2002
I/5/02powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo18-11-2002
I/6/02w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych18-11-2002
I/7/02wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego18-11-2002
II/8/02sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo19-12-2002
II/9/02określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 200319-12-2002
II/10/02zwolnień w podatku od nieruchomości19-12-2002
II/11/02obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 200319-12-2002
II/13/02określenia wysokości stawek opłaty miejscowej19-12-2002
II/14/02określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów19-12-2002
II/15/02określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych19-12-2002
II/16/02ustalenia Wójtowi Gminy miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne19-12-2002
III/17/02uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Spółki Akcyjnej - Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego30-12-2002
III/18/02w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin
Ekorozwój Dorzecza Narwi
30-12-2002
III/19/02wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji30-12-2002
III/20/02zmian w budżecie gminy na 2002 rok30-12-2002