Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 16 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
I/1/06wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo27-11-2006
I/2/06wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo27-11-2006
II/3/06wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejki04-12-2006
II/4/02powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo04-12-2006
II/5/06powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo04-12-2006
II/6/06powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo04-12-2006
II/7/06nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie04-12-2006
II/8/06nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo04-12-2006
III/9/06wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji18-12-2006
III/10/06określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości18-12-2006
III/11/06określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych18-12-2006
III/12/06określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności18-12-2006
III/13/06zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków18-12-2006
IV/14/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok29-12-2006
IV/15/06wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 649/1 położonej w Tarnowie z zasobu gminnego29-12-2006
IV/16/06wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej29-12-2006