Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 14 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
I/1/10wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo02-12-2010
I/2/10wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo02-12-2010
I/3/10powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo02-12-2010
I/4/10powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo02-12-2010
I/5/10powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo02-12-2010
II/6/10ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego02-12-2010
III/7/10uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 201830-12-2010
III/8/10uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201130-12-2010
III/9/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok30-12-2010
III/10/10utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Miastkowo30-12-2010
III/11/10uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 201130-12-2010
III/12/10zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie30-12-2010
III/13/10wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji30-12-2010
III/14/10zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok30-12-2010