Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 16 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
I/ 1/2014w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/2/2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/3/2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/4/2014w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/5/2014w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/6/2014w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo01-12-2014
I/7/2014w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Kazimierza Górskiego01-12-2014
II/8/2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015- 201930-12-2014
II/9/2014w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201530-12-2014
II/10/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30-12-2014
II/11/2014w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo30-12-2014
II/12/2014w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty30-12-2014
II/13/2014w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpami komunalnymi30-12-2014
II/14/2014w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów30-12-2014
II/15/2014w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi30-12-2014
II/16/2014w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo30-12-2014