Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 7 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXVI/146/2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.22-02-2018
XXVI/147/2018w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo22-02-2018
XXVI/148/2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych22-02-2018
XXVI/149/2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/150/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym22-02-2018
XXVI/151/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/152/2018w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze22-02-2018