Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 1.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 249 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz 911, poz 1146, poz. 1626,  poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz uchwały nr X/51/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2016 rok podległym jednostkom Gminy Miastkowo: 

1) plan finansowy wydatków dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) plan finansowy dochodów dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 3; 

4) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 4; 

5) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 5; 

6) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 6; 

7) plan finansowy wydatków dla Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 7; 

8) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 8; 

9) plan finansowy wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 9; 

10) wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie) zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

 

Wójt

Kazimierz Górski


 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 154,19 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Edyta Bielacka
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-03-31 11:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205