Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 2.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 249 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz 911, poz 1146, poz. 1626,  poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz uchwały nr X/51/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2016r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr1

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 43,44 KB 55

Informacje wytworzył(a) :Edyta Bielacka
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-03-31 11:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197