Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 5.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r.poz. 1202)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam   maksymalne miesięczne wynagrodzenie (obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny) dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie w wysokości  7.000 zł. brutto.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 13.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 2 kwietnia 2012 r.  r. w sprawie ustalenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-18 13:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-18 13:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211