Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 7.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia likwidacji nieaktualnych bądź zniszczonych pieczątek w składzie:
1) Marcin Łuba - przewodniczący
2) Agnieszka Dulewicz - członek
3) Aneta Wiśniewska - członek

§ 2. Komisja likwidacyjna dokona zniszczenia pieczątek wykazanych przez komisję inwentaryzacyjną w załączniku do protokołu z dnia 9 maja 2016 roku.

§ 3. Po dokonanych czynnościach komisja sporządzi protokół zniszczenia określając sposób zniszczenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-11 11:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-11 11:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205