Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 10.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Miastkowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 lutego 2006 r. sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo.

2. Zarządzenie Nr SG. 0152 - 9/08   Wójta Gminy Miastkowo z dnia 12 maja 2008 r. sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo..

3. Zarządzenie Nr 33.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo.

4. Zarządzenie Nr 42.2014   Wójta Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie  dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt

Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 69,48 KB 88

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-17 12:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-17 12:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-11-17 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180