Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 16.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 g ust. 2 oraz w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Miastkowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
   a) Janina Cwalina - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
   b) Ilona Anna Bujko - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
   c) Bożena Teresa Staszek - Ekspert z listy ekspertów MEN,
   d) Małgorzata Bożena Krzyna - Ekspert z listy ekspertów MEN,
   e) Alicja Jadwiga Dobrowolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie,
   f) Mirosława Dziekońska - Przedstawiciel ZNP

§ 2. Komisja przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w dniu 13 grudnia 2016 r.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-07 12:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-07 12:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173