Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 14.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentu niejawnego
Na podstawie §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 276, poz. 1631) oraz pisma Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży z dnia 4 listopada 2016 r. nr WPMiAR – Z-64/2016 – DEWD RTD 15/2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do zniszczenia dokumentu niejawnego w składzie:
  1. Przewodniczący – Janina Cwalina - Sekretarz Gminy Miastkowo
  2. Członek – Barbara Nadrowska - Inspektor
  3. Członek – Marcin Łuba – informatyk

§ 2. Komisja dokona zniszczenia nieaktualnego dokumentu niejawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na podstawie wniosku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży z dnia 4 listopada 2016 r.

§ 3. Komisja przeprowadzi czynności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

§ 4. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządzi protokół.

§ 5. Obowiązuje się Inspektora ds. obrony cywilnej  i obronności do powiadomienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży o dokonaniu zniszczenia nieaktualnego dokumentu niejawnego.

§ 6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo.

Wójt

Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-07 14:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-07 14:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 159