Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 1.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 249 ust.1, 2, 3, 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz uchwały Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2017, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok podległym jednostkom Gminy Miastkowo: 

1) plan finansowy wydatków dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) plan finansowy dochodów dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 3; 

4) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 4; 

5) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 5; 

6) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 6; 

7) plan finansowy wydatków dla Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 7; 

8) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 8; 

9) plan finansowy wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 9; 

10) wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie) zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

 

Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 175,78 KB 57

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-02-22 09:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 155