Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 2.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 249 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz uchwały Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2017, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2017r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr1

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

 

Wójt 

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 46,67 KB 45

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-02-22 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 150