Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 5.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:

1)  Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo;

2) Zarządzenie Nr 11.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia  3 pażdziernika  2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

W ó j t

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 53,46 KB 147

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 09:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-02-22 09:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184