Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 4.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

Na podstawie art. art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Gminie Miastkowo w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Miastkowo w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. obrony cywilnej i obronności oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 i 2.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 83,68 KB 46

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 10:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 10:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-04-06 10:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144