Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 8.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 130  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. Ustalam dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Miastkowo.
2. W tym dniu Urząd Gminy Miastkowo będzie nieczynny.
3. Odpracowanie wymienionego wyżej dnia nastąpi w dniu 20 maja  2017 roku (sobota).
4. Osobom, które przebywają na urlopach wypoczynkowych w terminie przypadającego odbioru dnia wolnego za 2 maja 2017 roku przysługuje dodatkowy dzień wolny następujący bezpośrednio po zakończeniu tegoż urlopu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-19 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-19 12:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 152