Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 9.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Na postawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1559, poz. 1948) oraz  § 11  Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/110/2017, z dnia 30 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję  w składzie :
1)  Marzena Komorowska – Przewodniczący Komisji;
2)  Agnieszka Bieńkowska   – członek Komisji;
3)   Barbara Nadrowska –  członek Komisji.

§ 2. Komisję powołuje się w celu:
1) rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych;
2) odbioru budowy i montażu ogniw fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-12 10:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-12 10:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 122