Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 12.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rydzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
1) Janina Cwalina - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
2) Martyna Polkowska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
3) Dorota Daniłowska - Ekspert z listy ekspertów MEN,
4) Małgorzata Bożena Krzyna - Ekspert z listy ekspertów MEN,
5) Małgorzata Struniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

§ 2. Komisja przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w dniu 6 czerwca 2017 r.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144