Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 11.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Na podstawie art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz §
4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 nr 105, poz. 870) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku z zawiadomieniem o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego powołuje się z dniem 30 maja
2017 roku zespół powypadkowy w składzie:
1. Barbara Nadrowska - pracownik wykonujący zadania BHP
2. Janina Cwalina - sekretarz gminy.
 
§ 2. Zobowiązuje się zespół powypadkowy do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz
sporządzenia protokołu powypadkowego (dokumentacji powypadkowej).
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-09 11:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-09 11:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 118