Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 13.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbiornika oleju napędowego wraz z dystrybutorem
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255; z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791 i poz. 1080), Zarządzenia Nr 6.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości oraz Zarządzenia Nr SG.0151-26/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia likwidacji zbiornika oleju napędowego wraz z dystrybutorem w następującym składzie:
1) Wiśniewski Michał - Przewodniczący
2) Chojnowski Zbigniew - członek
3) Filochowski Ryszard - członek
4) Romanik Mariusz - członek
5) Zajączkowski Andrzej - członek
 
§ 2. Do zadań Komisji należy:
1) spisanie stanu paliwa w zbiorniku na dzień wymiany,
2) wymiana oraz likwidacja starego zbiornika wraz z dystrybutorem,
3) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.
 
§ 3. Termin wykonania czynności ustalam na dzień 9 czerwca 2017 r.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji i Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 09:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 09:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 142