Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 15.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, poz. 2255) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Uchylam zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 12:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135