Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 16.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa (oleju napędowego) dla autobusów szkolnych, ciągnika i koparko - ładowarki stanowiących własność Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam następujące normy zużycia paliwa (oleju napędowego) dla autobusów szkolnych:
1) Autosan H 9-2141S, nr rejestracyjny BIX - 23 litry na 100 km,
2) Autosan H 9-2141S, nr rejestracyjny BLM K918 - 23 litry na 100 km,
3) Lublin 3, nr rejestracyjny BIY 4740 - 12,5 litra na 100 km,
4) VW Crafter, nr rejestracyjny BLM 16120 - 12,5 litra na 100 km.
2. Ustalone normy zwiększa się o 10% w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku w odniesieniu do dni, w których warunki atmosferyczne powodują zwiększenie zużycia paliwa (uzasadniają zwiększenie normy).
3. Ustalam normę zużycia paliwa na ogrzewanie autobusu Autosan H9-2141S 3 litry na godzinę w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku, w odniesieniu do dni, w których warunki pogodowe uzasadniają użycie ogrzewania.
 
§ 2. Ustalam normę zużycia paliwa (oleju napędowego) dla ciągnika rolniczego MTZ 82  nr rejestracyjny BLM 12TU w wysokości:
- 8 litry na 1 mth przy transporcie i jeździe luzem,
- 11 litry na 1 mth przy równaniu, odsnieżaniu i piaskowaniu dróg.
 
§ 3. Ustalam normę zużycia paliwa (oleju napędowego ) dla ciągnika rolniczego Zetor Proxima 100  nr rejesrtacyjny BLM 49VC w wysokości:
- 6 litrów na 1 mth podczas pracy kosiarką,
- 6,5 litra na 1 mth podczas transportu materiałów,
- 10 litrów na 1 mth podczas równania, odśnieżania i piaskowania dróg.
 
§ 4. Ustalam normę zużycia paliwa (oleju napędowego) dla koparko-ładowarki w wysokości:
- 6,5 litra na 1 mth podczas pracy oprzyrządowaniem tylnym przeznaczonym do kopania, czyszczenia rowów i załadunku,
- 8,5 litra na 1 mth podczas pracy oprzyrządowaniem przednim przeznaczonym do równania dróg, przewozu i załadunku materialów sypkich,
- 10 litrów na 1 mth podczas odsnieżania dróg.
 
§ 5. 1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy są karty drogowe bądź karty pracy pojazdu prowadzone oddzielnie na każdy dzień i na każdy pojazd.
2. Kierowca odpowiedzialny jest za prawidłowe dokonywanie zapisów w karcie drogowej lub karcie pracy pojazdu.
3. Kierowca - czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w karcie drogowej trasę przejazdu, wskazanie drogomierza przy wyjeździe i przy powrocie, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu, jak również zużycie paliwa.
 
§ 6. Każdorazowe przekroczenie normy zużycia paliwa wymaga złożenia pisemnego wyjaśnienia do Wójta i jego akceptacji.
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi koordynującemu pracę kierowców.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-16 09:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-16 09:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 140