Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 20.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Miastkowo oraz  o naborze kandydatów na te stanowiska
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016 r. poz. 902 z 2017 r. poz. 60) oraz § 5 ust. 1  zarządzenia Nr SG.0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia 27 lutego 2012 r.  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Miastkowo:

1) stanowisko ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) stanowisko ds. dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 121