Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 21.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art.  130  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu Pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 962) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. Ustalam dzień 22 grudnia   2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy  Miastkowo  w zamian za święto przypadające w sobotę  w dniu 11 listopada 2017 r.

2. W tym dniu Urząd Gminy Miastkowo będzie nieczynny.

3. Osobom, które przebywają na urlopach wypoczynkowych w terminie przypadającego odbioru dnia wolnego, przysługuje dodatkowy dzień wolny następujący bezpośrednio po zakończeniu tegoż urlopu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-09 12:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-09 12:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 128