Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 17.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz.446 poz. 1579 i , poz. 1948 oraz z 2017; z 2014 r. poz. 935) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Nadaje Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Tracą moc zarządzenia:

1)  Nr 19.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  Urzędowi Gminy Miastkowo;

2) Nr 42/2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Wójt

Kazimierz  Górski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 166,51 KB 34

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-04 13:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-04 13:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-04 13:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 110