Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 22.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Na podstawie § 2 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1105 i 1106) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym powołuję Komisję do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego:
a) Janina Cwalina - przewodniczący,
b) Aneta Wiśniewska - członek,
c) Dorota Prytuła - członek,
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie - Alicja Jadwiga Dobrowolska - członek,
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie - Małgorzata Struniewska - członek,
4) Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Miastkowie - Agnieszka Zduńczyk - członek.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-05 15:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-05 15:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 91