Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 18.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów  na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  § 2 ust. 1 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr SG.0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r.,  zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2012 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Rozpoczynam procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami:
1)  stanowisko ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych;
2) stanowisko ds. dróg.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-08 08:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-08 08:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 94