Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 16 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2016w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2016 rok 11-01-2016
2.2016w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok11-01-2016
3.2016w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą11-01-2016
4.2016w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości28-01-2016
5.2016w sprawie ustalenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej18-04-2016
6.2016w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieczątek09-05-2016
7.2016w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek11-05-2016
8.2016zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości21-06-2016
9.2016w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo".15-09-2016
10.2016w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo03-10-2016
11.2016w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo03-10-2016
12.2016w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji08-11-2016
13.2016w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miastkowo i jej jednostkach budżetowych21-11-2016
14.2016w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentu niejawnego 22-11-2016
15.2016w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli02-12-2016
16.2016w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego07-12-2016