Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 23 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2017w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2017 rok 09-01-2017
2.2017w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok09-01-2017
3.2017w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo18-01-2017
4.2017w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.24-01-2017
5.2017w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo24-01-2017
6.2017w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości31-01-2017
7.2017w sprawie wyznaczenia osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie17-03-2017
8.2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miastkowo14-04-2017
9.2017w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii09-05-2017
10.2017w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii29-05-2017
11.2017w sprawie powołania zespołu powypadkowego30-05-2017
12.2017w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego05-06-2017
13.2017w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbiornika oleju napędowego wraz z dystrybutorem09-06-2017
14.2017w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora szkoły20-06-2017
15.2017w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo20-06-2017
16.2017w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa (oleju napędowego) dla autobusów szkolnych, ciągnika i koparko - ładowarki stanowiących własność Gminy Miastkowo13-10-2017
17.2017w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Miastkowo20-10-2017
19.2017w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska  urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo23-10-2017
20.2017w sprawie ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Miastkowo oraz  o naborze kandydatów na te stanowiska23-10-2017
18.2017w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów  na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo23-10-2017
21.2017w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miastkowo09-11-2017
22.2017w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli05-12-2017
23.2017w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Miastkowo27-12-2017