Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 13 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2018w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.16-01-2018
2.2018w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo16-01-2018
3.2018w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą08-03-2018
4.2018w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora szkoły12-03-2018
6.2018w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych19-04-2018
7.2018w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo25-04-2018
8.2018w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo25-04-2018
9.2018w sprawie ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Miastkowo oraz o naborze kandydatów na te stanowiska25-04-2018
10.2018w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo11-05-2018
11.2018w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo11-06-2018
12.2018w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska  urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo11-06-2018
13.2018w sprawie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Miastkowo oraz  o naborze kandydatów na to stanowisko11-06-2018
14.2018w sprawie rozliczania niezewidencjonowanej wody03-07-2018