Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny


Na terenie gospodarstwa na użytek własny można dokonać uboju cieląt do 6 ni-ca życia, owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu, królików. Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ubój cieląt, owiec, kóz i świń.

Posiadacz w/w zwierząt, co najmniej 24 godziny przed ubojem przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zawierające dane osobowe i adresowe, gatunek, liczbę, numery identyfikacyjne zwierząt poddawanych ubojowi, miejsce i termin uboju oraz imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju przeżuwaczy, powiadomienie zawiera oprócz danych dotyczących posiadacza zwierzęcia i danych dotyczących ubijanych zwierząt deklarację o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka, wg dołączonego wzoru. Obowiązek powiadamiania wynika z § 4 w związku z zał. Nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. nr 207, poz. 1370) Ponadto informuje urzędowego lekarza weterynarii o dobrowolnym zbadaniu poubojowym całych tusz na jego wniosek i koszt.

Materiał szczególnego ryzyka z uwagi na profilaktykę BSE stanowią:

u cieląt : migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka,

u owiec i kóz: do 12 m-cy: jelito biodrowe, śledziona, od 12 m-cy: głowa łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy.

Materiał szczególnego ryzyka może być odebrany po zgłoszeniu przez posiadacza, przez podmiot upoważniony do odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.1 (te same podmioty, które odbierają padłe bydło). Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego i uznaniu mięsa za zdatne do spożycia.

UWAGA "I" Przy uboju lub odstrzale trzody chlewnej, dzików i nutrii na użytek własny badanie w kierunku włośni jest OBOWIĄZKOWE.

Urzędowy lekarz weterynarii informuje posiadacza zwierzęcia, czy mięso trzody chlewnej, dzików i nutrii, może być spożywane bez ograniczeń, czy po poddaniu obróbce termicznej minimum +71°C, z wykluczeniem przygotowania na grillu lub w kuchence mikrofalowej. Powyższe zależy od dostępnej metody badania w kierunku włośni. Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania na włośnie. Jeśli w wyniku badania poubojowego lub badania na włośnie mięso  zostanie uznane za niezdatne do spożycia urzędowy lekarz weterynarii znakuje tuszę makiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta, wydaje decyzję o uznaniu tego mięsa za niezdatne i  określa sposób postępowania z tym mięsem.

Mięso drobiu i królików na użytek własny nie podlega badaniu, z wyjątkiem gospodarstw, które zarejestrują działalność, określoną jako sprzedaż bezpośrednia i mogą sprzedawać drób na targowisku lub we własnym gospodarstwie konsumentowi ostatecznemu.

Jednakże, pomimo aktualnie dopuszczonych prawem ubojów zwierząt na terenie gospodarstwa i pozyskania mięsa do użytku wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym, z uwagi na trudności w spełnieniu wymagań formalnych obowiązujących przy takich ubojach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży zaleca przeprowadzanie ubojów usługowych w rzeźniach. W tych obiektach są odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia humanitarnego i higienicznego uboju, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii.
 

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2013-12-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-05 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-05 13:28

  Wyświetleń : 242

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo