Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 18 listopada 2017 roku :: Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wybory samorządowe: głosowanie przez pełnomocnika


Wybory samorządowe: głosowanie przez pełnomocnika

Informacja dla mieszkańców, dotycząca głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

W  związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 listopada 2010 r.,  informujemy, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja  wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r.  Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika,  który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
 
Kto może ustanowić pełnomocnika?
 • osoba  posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, a także posiadająca równoznaczne orzeczenie organu  rentowego, osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

 • osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Kto nie może być pełnomocnikiem?
 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mężowie zaufania,
 • kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 
Pełnomocnictwo  można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co  najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.),  zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub  osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w  stosunku do pełnomocnika.
 
Jak udzielić pełnomocnictwa?
 • w  celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający  pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza,  prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
 • kopię  aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu  stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w  dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
Ważne terminy:
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej:
 • do  dnia 12 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
 • do  dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt  pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:
 • cofnięcia  udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed  dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do  dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie  stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)  gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa
 • do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.
 
Gdzie można składać wnioski? Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 10  Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać  pod numerem telefonu: 86 217 48 66.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 10 bądź klikając , na linki poniżej:     

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-10 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-10 14:23

  Wyświetleń : 156

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo