Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, obejmującego wyznaczenie przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew – Ostrołęka (docelowo 2x 400 kV Ostrołęka – Łomża) na terenie gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 sierpnia do 26 września  2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przy ulicy Łomżyńskiej 32, 18-413 Miastkowo, w pokoju nr 17 – w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września b.r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz. 10:00.
 
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miastkowo na adres: 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2011 r. Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
gmina.miastkowo@vp.pl
 
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Miastkowo.
 
Wójt Gminy Miastkowo   
Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2011-08-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-08 11:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-08 11:27

  Wyświetleń : 258

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo