Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 16 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO


Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 687 ) oraz art. 49, 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 października 2013 r. na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szeroka w Miastkowie – etap I, odcinek I długości 527,59m (km 0+002,49 – 0+530,08), droga gminna klasy D, Nr 153003 B.
  1. oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: działki istniejącego pasa drogowego nr ewid.: 1134/9, 1134/8, 1206 (droga gminna) oraz nr ewid.: 1207 (droga powiatowa) obręb Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo, części działek nie wchodzących w pas drogowy (do wywłaszczenia) nr ewid.: 1135/5, 1131/3, 1132, 1133 obręb Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
  2. oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 1134/9, 1134/8, 1206, 1132/1, 1131/19, 1133/1, 1135/6 obręb Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
  3. oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miastkowo: działki nr ewid.: 1132/1, 1131/19, 1133/1, 1135/6 obręb Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
  4. oznaczenie według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii:

             W ramach przebudowy pasa drogowego w liniach rozgraniczających drogi przewiduje się:

      - budowę kablowej linii nn oświetlenia drogowego na odcinku długości 460 mb,

      - przebudowę hydrantu kolidującego z projektowaną nawierzchnią jezdni;

wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr ewid.: 1135/5, 1131/3, 1132, 1133 obręb Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo i zatwierdzeniem projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę drogi.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczania w prasie, które dodatkowo umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Miastkowo, tj. od dnia 24.10.2013 r. do dnia 07.11.2013 r.

W terminie do dnia 15.11.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. nr 328, tel. 086-215-69-22, codziennie w godzinach 7.30-15.30 strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 i 2 Kpa).

 

Starosta Łomżyński
 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-23 15:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-23 15:06

  Wyświetleń : 125

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo