Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Obwieszczenie Regionalngo Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Doliny Wkry i Mławki PLB140008, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

W terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektami zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie http://warszawa.rdos.gov.p1/ w zakładce 'OCHRONA PRZYRODY' — 'Plany zadań ochronnych' — 'Plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09' oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Wersje elektroniczne udostępnione zostały również na Platformie Informacyjno­Komunikacyjnej pod adresem internetowym http://pzo. Rdos.Qov.p1/ w zakładce „Dokumenty/Zarządzenia" Uwagi i wnioski do wyłożonych projektów planów zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa w pokoju 305 — od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 lub drogą elektroniczną na adres: rdos.warszawagrdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych skarg i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-04 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-04 15:13

  Wyświetleń : 128

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo