Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 13, tel.(086)217-48-67 , Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty
- druki informacji
- wypisy z rejestru gruntów wydane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Łomży
- akt notarialny kupna lub sprzedaży gruntów
- dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
druk informacji dostępny jest w pokoju nr 13, a także na stronie Urzędu pod hasłem "druki do pobrania"

Opłaty:
nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 14 dni

Inne wskazówki, uwagi:
W przypadku uchylania się od powyższego obowiązku, podatnik podlega karze grzywny, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z późniejszymi zmianami)

Treść:
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie informacji (kupno, sprzedaż, wymiana gruntów) w terminie 14 dni podatnik zgłasza się do Urzędu, pobiera stosowne druki i po ich wypełnieniu składa w Urzędzie. Złożone informacje i deklaracje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz uzupełnienia danych adresowych i osobowych podatnika.


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 448