Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla członków organizacji kombatancich


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- wniosek zainteresowanego poświadczony przez organizację kombatancką
- decyzje z organów emerytalno-rentowych o posiadanych dochodach
- zaświadczenie o stanie zdrowia

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Ilość zasiłków jest bardzo ograniczona ze względu na niskie dotacje z budżetu państwa.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji określającej wysokość zasiłku.


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 307