Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- złożenie wniosku osoby zainteresowanej
- zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny)
- dowód osobisty
- decyzja organu emerytalno - rentowego o odmowie przyznania świadczeń

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
w ciągu 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
- sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
- za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
- wypłaty zasiłków dokonywane są w kasie Urzędu Gminy Miastkowo. O terminach odbioru informujemy w wydanej decyzji

Treść:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 306