Jak załatwić sprawę

Organizowanie dożywiania dzieci w szkołach


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńsla 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23 lub , Ośrodek Pomocy Społecz

Wymagane dokumenty
- zgłoszenie potrzeby przez rodzica, dyrektora szkoły, opiekunów prawnych, pracownika socjalnego
- zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- decyzja organu emerytalno-rentowego o posiadanych dochodach
- zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa
- dowód o opłacaniu składki KRUS za ostatni kwartał

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Posiłki w formie obiadu lub kanapek dzieci otrzymują w szkole, do której uczęszczają.

Treść:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji określającej termin, miejsce i rodzaj posiłku.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 320