Jak załatwić sprawę

Sprawienie pogrzebu


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 pokój nr 7, telefon (0-86) 217 - 48-23 , Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- akt zgonu
- pisemne powiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Łomży lub Powiatowego Szpitala w Łomży o konieczności pochowania zwłok

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Pochówek jest organizowany tylko wówczas, gdy zmarły nie ma rodziny lub rodzina nie chce podjąć się zorganizowania pogrzebu. Dotyczy to sytuacji, gdy zwłoki nie będą wykorzystane do celów naukowych.

Treść:
Sposób załatwienia sprawy:
Zorganizowanie pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego i obowiązującymi zwyczajami lub odmowa sprawienia pogrzebu.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 332