Jak załatwić sprawę

Udzielanie pomocy bezdomnym


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 pokój nr 12, telefon (0-86) 217-48-23, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- dowód tożsamości
- zgłoszenie potrzeby
- decyzja organu emerytalno-rentowego o posiadaniu świadczenia
- zaświadczenie o stanie zdrowia

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu pobytu.
Z wybranymi osobami realizowany jest program wychodzenia z bezdomności.
Wymagana pomoc (odzież, gorący posiłek, schronienie) zapewniana jest bezpośrednio potrzebującym.

Treść:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o skierowaniu do noclegowni.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 279